เป็ด ห้องน้ำ1 กลิ่น พิ้งค์ สมูท

เป็ด ห้องน้ำ 1 พิงค์ 450 มล.
เป็ด ห้องน้ำ 1 พิงค์ 700 มล.
เป็ด ห้องน้ำ 1 พิงค์ 900 มล.
เป็ด ห้องน้ำ 1 พิงค์ 1600 มล.
เป็ด ห้องน้ำ 1 พิงค์ 3500

เป็ด ห้องน้ำ1 กลิ่น พิ้งค์ สมูท

เป็ด ห้องน้ำ1 กลิ่น พิ้งค์ สมูท ช่วยขจัดแม้แต่คราบสกปรกที่ติดแน่นมานานนับสัปดาห์และฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% เพื่อให้ห้องน้ำของคุณสะอาดเอี่ยม

เป็ด ห้องน้ำ1 กลิ่น พิ้งค์ สมูท มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกและขจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% —รวมถึงเชื้อไวรัส H1N1 หากทิ้งไว้ราว 10 นาทีก่อนจะล้างออก ส่วนประกอบออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์จะช่วยขจัดคราบสกปรกโดยทั่วไปที่ก่อตัวขึ้นในระหว่างสัปดาห์
วิธีใช้
ห้ามเทน้ำลงในผลิตภัณฑ์และต้องสวมถุงมือยางขณะใช้งาน
หมายเหตุ ห้ามใช้กับอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หินอ่อน
หินขัด และโลหะ
สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อไวรัส
กรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดก่อน
ผสมเป็ด ห้องน้ำ 1 กับน้ำในอัตราส่วน 2:1 แล้วเทลงพื้น
ที่ต้องการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อไวรัสให้ทั่ว
ทิ้งไว้ให้เปียกนาน 10 นาที ขัดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
คำเตือน
  1. ห้ามรับประทาน
  2. ระวังอย่าให้เข้าตาถูกผิวหนังหรือสูดดม
  3. ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง
  4. ห้ามทิ้งเป็ดห้องน้ำ 1 หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
  5. ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวเป็นส่วนประกอบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มี ส่วนผสมของสารเคมีอันตราย
วิธีแก้พิษเบื้องต้น
  1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออก แล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
  2. หากเข้าตา รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
  3. หากกลืนกินเป็ด ห้องน้ำ 1 ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยบรรจุฉลากหรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง