เป็ดโปร ห้องน้ำ1 สูตรเข้มข้น

เป็ด โปร ห้องน้ำ 300 มล.
เป็ด โปร ห้องน้ำ 450 มล.
เป็ด โปร ห้องน้ำ 700 มล.
เป็ด โปร ห้องน้ำ 900 มล.
เป็ด โปร ห้องน้ำ 1600 มล.
เป็ด โปร ห้องน้ำ 3500 มล.

เป็ดโปร ห้องน้ำ1 สูตรเข้มข้น

ด้วยประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% เป็ดโปร ห้องน้ำ1 สูตรเข้มข้นจะทำให้ร่องกระเบื้องและกระเบื้องทุกแผ่นในห้องน้ำของคุณสะอาดเอี่ยม ปราศจากคราบเปื้อนใดๆ

เป็ดโปร ห้องน้ำ1 สูตรเข้มข้น คงประสิทธิภาพยาวนาน ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยๆ สูตรอันทรงพลังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% สูตรอันทรงพลังที่สามารถขจัดคราบสกปรกได้ถึง 9 แบบ และขจัดคราบฝังแน่น เช่น คราบสนิม คราบหินปูน ตะกรัน คราบสบู่ ของเสีย สารซักล้าง และแชมพู**ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ
วิธีใช้
ห้ามเทน้ำลงในผลิตภัณฑ์และต้องสวมถุงมือยางขณะใช้งาน
หมายเหตุ ห้ามใช้กับอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หินอ่อน
หินขัด และโลหะ
สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ผสมเป็ด โปร ห้องน้ำ 1 กับน้ำในอัตราส่วน 1:1 แล้วเทลงบนพื้น
ที่ต้องการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้ทั่ว
ทิ้งไว้ให้เปียกนาน 10 นาที ขัดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ถ้าสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดก่อน
สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสเท เป็ด โปร ห้องน้ำ 1 ที่โถสุขภัณฑ์
ทิ้งไว้ให้เปียกนาน 10 นาที ขัดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
คำเดือน
  1. "สารพิษ" ห้ามรับประทาน "หากรับประทานอาจถึงแก่ชีวิต"
  2. "อาจทำให้ผิวหนังไหม้" ระวังอย่าให้เข้าถูกผิวหนังหรือสูดดม
  3. ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง
  4. ห้ามทิ้งเป็ด โปร ห้องน้ำ 1 หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
  5. ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวเป็นส่วนประกอบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มี ส่วนผสมของสารเคมีอันตราย
วิธีแก้พิษเบื้องต้น
  1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออก แล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
  2. หากเข้าตา รีบล้างด้วยน้ำสะอาด 15 นาที จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
  3. หากกลืนกินเป็ด โปร ห้องน้ำ 1 ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยบรรจุฉลากหรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง