เป็ด สติ๊ก ออน

เป็ด สติ๊ก ออน กลิ่นซิตรัส
เป็ด สติ๊ก ออน กลิ่นลาเวนเดอร์
เป็ด สติ๊ก ออน กลิ่นมารีน

เป็ด สติ๊ก ออน

เพียงติด เป็ด สติ๊ก ออน ไว้ที่ด้านในโถสุขภัณฑ์บริเวณใกล้กับขอบโถ คุณก็จะได้รับความสดชื่นในทุกครั้งที่กดน้ำ จริงๆ นะ ง่ายๆ แค่นี้เอง

รักษาความสะอาดเอี่ยมของสุขภัณฑ์โดยไม่ต้องยุ่งยาก เพราะเป็ด สติ๊ก ออน ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย เมื่อโถสุขภัณฑ์สะอาดแล้ว ติดแผ่นผลิตภัณฑ์ไว้ที่ด้านในโถสุขภัณฑ์ ตรงบริเวณขอบโถ — ติดไว้ตรงที่น้ำไหลเวลากดน้ำ ก็จะได้รับความสดชื่นในทุกครั้งที่กดน้ำ วิธีนี้คล้ายกับการติดพลาสเตอร์ป้องกันเชื้อโรคให้กับสุขภัณฑ์ แต่ต่างกันตรงที่เวลาดึงพลาสเตอร์ออก จะไม่รู้สึกเจ็บ (และไม่ได้มีประสิทธิภาพในการรักษาแผล แต่ช่วยให้สุขภัณฑ์ของคุณสะอาดและมอบกลิ่นสดชื่น) ป้องกันการก่อตัวของคราบหินปูนและขจัดคราบสกปรกซึ่งเป็นที่มาของเชื้อโรค คงอยู่ได้นานถึง 4 สัปดาห์
ติดแผ่นสติ๊ก ออนที่ด้านในโถสุขภัณฑ์ต่ำกว่าขอบโถด้านในเล็กน้อย (ประมาณ 3-5 ซม ไม่ควรติดต่ำเกินไปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ) และติดผลิตภัณฑ์ให้อยู่บริเวณทางไหลของน้ำ
  1. ฉีกซองออกแล้วนำแผ่นสติ๊กออน ออกจากซอง จากนั้นลอกกระดาษที่หุ้มออกหนึ่งด้าน แล้วติดลงบนพื้นผิวด้านในของโถสุขภัณฑ์
  2. ติดแผ่นสติ๊ก ออนที่ด้านในของโถสุขภัณฑ์บนพื้นผิวที่แห้งโดยใช้มือกดจากด้านที่มีกระดาษเหลืออยู่ ออกแรงกดให้ทั่วแผ่น เพื่อให้สติ๊กออนติดกับพื้นผิว
  3. เมื่อติดแน่นแล้ว ลอกกระดาษห่อที่เหลืออยู่ออก
คำเตือน
  1. ห้ามรับประทาน
  2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม
  3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยางและภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยางและมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง
  4. ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
การแก้พิษเบื้องต้น
  1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออก แล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
  2. หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
  3. หากกลืนกินผลิตภัณฑ์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจางแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง